thủ tục làm sổ hồng

Thủ tục làm sổ hồng cho nhà thừa kế có từ trước năm 1975

Ngoài các giấy tờ trên, ba bạn phải có các giấy tờ về nhân thân như chứng minh nhân dân, hộ khẩu, giấy đăng ký