Đất lấn chiếm bị thu hồi thì có được đều bù không?

chưa có sổ đỏ khi Nhà nước thu hồi sẽ không được bồi thường

Hỏi: Tôi muốn biết khi Nhà nước thu hồi đất lấn chiếm thì tôi có được đền bù không? Cụ thể, mảnh đất nhà tôi đang ở có nguồn gốc là đất lấn chiếm từ những năm đầu thập niên 80.
Hiện nay, mảnh đất này vẫn chưa có sổ đỏ do không đủ tiền đóng thuế đất (khoảng 100 triệu/200m2), đất không có tranh chấp gì. Như thế, khi Nhà nước giải tỏa, thu hồi thì gia đình tôi có được nhận tiền đền bù không và mức đền bù có khác với nhà lân cận đã có sổ đỏ không?

Trân trọng cảm ơn Luật sư tư vấn!

nguyentran89@…


Đất lấn chiếm chưa có sổ đỏ khi Nhà nước thu hồi sẽ không được bồi thường
Trả lời:

Tại Khoản 3, Điều 82 và Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 quy định trường hợp Nhà nước thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai thì không được hỗ trợ, bồi thường.

Các trường hợp được bồi thường khi bị thu hồi đất theo Khoản 1, Điều 74 và Khoản 1, Điều 75 là cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm có sổ đỏ hoặc có đủ điều kiện để được cấp sổ này mà chưa được cấp, trừ trường hợp pháp luật quy định khác, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam có sổ đỏ hoặc có đủ điều kiện để được cấp mà chưa được cấp.

Theo đó, trường hợp của bạn không thuộc đối tượng được đủ điều kiện được bồi thường về đất cũng như chi phí đầu tư vào đất khi Nhà nước thu hồi đất. Nhưng bạn xem xét hỗ trợ theo quy định tại Điều 83, 84 Luật Đất đai 2013.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *